Kaj je električna energija? Odgovor je odvisen od tega, kdo ga podaja. Vsem pa je skupno naslednje: električna energija je najbolj čista končna oblika energije, ki jo potrebujemo prav vsi. Z njo si osvetljujemo, se grejemo, poganjamo stroje itd. Je torej eden temeljev civilizacije in sodobnega načina življenja. Poleg hrane in pitne vode bo prav električna energija krojila način življenja v prihodnosti. Zagotavljanje električne energije z lastnimi proizvodnimi viri je in bo eden temeljev suverenosti vsake države.

Obvestilo

Termoelektrarna Trbovlje od začetka leta 2018 deluje pod novim imenom HSE Energetska družba Trbovlje d.o.o. Poleg same lokacije ob Savi sodita v sklop družbe tudi dislocirani enoti Lakonca in Prapretno.

Na slednji se nahaja zaprto odlagališče EF pepela in žlindre, ki je bilo v celoti rekultivirano, v naslednjem obdobju se bodo izvajali ukrepi po zaprtju skladno z veljavno zakonodajo.

Na območju Lakonce, kjer se je v preteklosti skladiščilo energent bo po odstranitvi opreme nastalo večje komunalno opremljeno območje namenjeno širši industrijski rabi.

 

Družba bo skladno s sprejetim poslovnim načrtom skupine HSE za obdobje 2018 – 2020 nadaljevala z izvajanjem storitev skladiščenja naftnih derivatov v okviru obveznih državnih rezerv in sistemskih storitev v elektroenergetskem sistemu za leto 2018. Premogovna enota blok 125 MW je trajno zaustavljen, v naslednji letih se planira demontaža in razgradnja.

Na energetski lokaciji bosta ohranjeni proizvodni enoti - plinski turbini na tekoče gorivo, celotno  lokacijo   pa želi HSE ne le ohraniti, temveč tudi razvijati.


JAVNI RAZPIS - Prodaja nepremičnin – zemljišč: parcela 1871 372/32, parcela 1871 372/1, parcela 1871 369/1 v k.o. Trbovlje JAVNI RAZPIS - Prodaja nepremičnin – zemljišč: parcela 1871 372/32, parcela 1871 372/1, parcela 1871 369/1 v k.o. Trbovlje