Sklenjene pogodbe in naročilnice po posameznih letih

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb HSE energetske družbe Trbolje d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve, ki so pripravljene na podlagi seznama vseh izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb v posameznem delovnem tednu:

2018 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2019 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2020 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2021 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2022 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2023 ZDIJZ seznam podatkov pogodb