Ponesrečena oseba na območju EDT, petek, 17.09.2021

Varnostna služba Energetske družbe Trbovlje (EDT) je bila v petek, 17. septembra 2021, nekaj po 5. uri zjutraj, s strani uslužbenca, ki skrbi za vzdrževanje, obveščena o ponesrečeni osebi. Sodelavci so takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in policijo. Poškodovanemu želimo čim hitrejše okrevanje.

Dogodek v družbi EDT iskreno obžalujemo, ob tem pa opozarjamo, da gre za varovano območje, kamor je vstop prepovedan in kjer je gibanje nevarno. Prav tako je prepovedano plezanje na dimnik, ki je zavarovan tako s fizičnim kot zvočnim varovanjem.

Sklenjene pogodbe in naročilnice po posameznih letih

Informacije javnega značaja iz izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb HSE energetske družbe Trbolje d.o.o., ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve, ki so pripravljene na podlagi seznama vseh izdanih naročilnic in sklenjenih pogodb v posameznem delovnem tednu:

2018 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2019 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2020 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2021 ZDIJZ seznam podatkov pogodb

2022 ZDIJZ seznam podatkov pogodb