Prodaja opreme in materiala, oddaja poslovnih prostorov v najem

HSE - edT d.o.o. odprodaja novo in rabljeno opremo ter material, ki se je uporabljal pri delovanju in vzdrževanju premogovnega bloka 125 MW.

V najem tudi oddajamo poslovne prostore.