Zgodovina in tradicija

Prve kilovatne ure električne energije so bile proizvedene v začetku prejšnjega stoletja, že davnega leta 1906.

Z naraščanjem porabe električne energije je bilo treba prilagajati tudi obseg proizvodnje, kar je vodilo v modernizacijo zmogljivosti. Tako so lahko zasavski premogovniki držali korak s svetom v proizvodnji premoga: tako z zornega kota produktivnosti kot tudi cenovno.Leta 1976 je bil z namenom izboljšanja okoljskih razmer v zasavski dolini v Trbovljah zgrajen najvišji dimnik v Evropi, ki v višino meri kar 360 metrov.

Skozi desetletja delovanja se je Termoelektrarna Trbovlje spreminjala in razvijala na tehničnem, razvojnem, gospodarskem, kadrovskem, organizacijskem in okoljevarstvenem področju. Spremembe in napredek sta posledica zavedanja, da moramo delovati učinkoviteje, gospodarneje in odgovorno do okolja. V letu 2005 nam je z zagonom delovanja naprave za čiščenje dimnih plinov uspel pomemben preboj na okoljevarstvenem področju: zaključili smo okoljsko sanacijo družbe.

KLJUČNI MEJNIKI

1904-1906 Postavitev prve kalorične elektrarne v Trbovljah
1913-1915 Postavitev elektrarne ob Savi
1933 Razširitev elektrarne
1938-1939 Obnova in ponovna razširitev elektrarne
1939 Gradnja daljnovoda v Savinjsko dolino
1940 Ustanovitev samostojnega obrata elektrarne Trbovlje
1947 Gradnja stikališča za prenos energije na celjsko in mariborsko območje
1964-1968 Gradnja in začetek obratovanja Termoelektrarne Trbovlje 2
1974-1976 Gradnja kombinirane plinsko-parne elektrarne
1976 Zgraditev 360 metrov visokega dimnika
2005-2006 Izgradnja in zagon delovanja nove čistilne naprave za razžveplanje dimnih plinov
2007 Priključitev skupini Holding Slovenske elektrarne
2010 Izgradnja in pričetek obratovanja pretovorne postaje za premog
2014 Trajna zaustavitev premogovnega bloka 125 MW
2015 Uvedba likvidacijskega postopka
2017 Zaključek postopka likvidacije družbe TET d.o.o.
2018 Ustanovljena družba HSE-edT d.o.o.